http://khisr.kharkov.ua.index.php?id=1444999354

Моніторинг незаконного насильства в міліції (2004 - 2015 рр.)

16.10.15 | ХІСД


Пропонуємо вашій увазі звіт, який є результатом чергового етапу національного моніторингу (2004–2015 рр.), а також роботи групи
експертів, які протягом цього періоду вивчали масштаби, причини, механізми й особливості незаконного насильства в органах внутрішніх справ України.

Перший розділ присвячений аналізу результатів соціологічного дослідження: у ньому наведено порівняльний аналіз думки пересічних громадян про масштаби поширеності незаконного насильства в діяльності ОВС України; порівняно дані за 2004–2015 роки; проаналізовано ставлення різних соціальних груп до проблеми незаконного насильства і його допустимості в діяльності міліції за сучасних умов; вивчено думку респондентів про динаміку змін у цій сфері протягом останніх років, причини незаконного насильства й можливі способи поліпшення ситуації.

У другому розділі звіту наведено експертні погляди щодо незаконного насильства в міліції як фактора, що впливає на ситуацію в
країні в цілому; вагомості впливу нового КПК на масштаби та практики незаконного насильства в міліції; незаконного насильства
стосовно таких груп, як наркозалежні та нелегальні мігранти.

У висновках і рекомендаціях дослідження наведено конкретні рекомендації щодо запобігання незаконному насильству шляхом
інституціональних змін у діяльності ОВС, внесення змін у відомчу нормативно-правову базу, ширшого залучення громадськості до
моніторингу стану дотримання прав людини працівниками міліції.

Завантажити текст звіту (pdf-file)