вход | регистрация | забыл пароль
подписаться на рассылку:

Організаційно-правові засади роботи Громадських рад з питань забезпечення прав людини в діяльності органів внутрішніх справ України

31.10.07 | Cкачать полную версию учебника

Рецензенти:
Пєтков В.П. – доктор юридичних наук, професор, проректор ХНУВС – началь ник
Кіровоградського юридичного інституту
Шкарупа В.К. – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедрою адміністра-
тивного та фінансового права Національного університету ДПС

Авторський колектив:
К.Б. Левченко, д-р юрид. наук (вступ, розділи 1-8, з них 1.2. та 5.3. – у співавторстві з Мартиненком О.А.);
О.А. Мартиненко, канд. юрид. наук, доцент (розділи 1.2. та 5.3 у співавторстві з Левченко К.Б., 9.1., 10 – у співавторстві з Бєлоусовим Ю.Л.)
Д.О. Кобзін, канд. соціол. наук (розділ 9.4.)
Ю.Л. Бєлоусов, канд. соціол. наук (розділи 9.2., 10 – у співавторстві з Мартиненком О.А.)
А.М. Черноусов, канд. соціол. наук (розділ 9.3.)

Художнік оформлювач Б.Є. Захаров

Організаційно-правові засади роботи Громад ських рад з питань забезпечення прав людини в діяльності органів внутрішніх справ України: практичний посіб ник. – Харків: Права людини, 2007 – 264 с. О 64
ISBN 978-966-8919-30-5.
 

ЗМІСТ


Вступ
РОЗДІЛ 1. Кроки до створення Громадської ради
МВС України з питань забезпечення прав людини
1.1. Вступ
1.2. Історія створення Громадської ради
1.3. Інформація про Громадські ради, які створені при інших правоохоронних органах України

РОЗДІЛ 2. Правові підстави роботи Громадської ради МВС
України з питань забезпечення прав людини
2.1. Як допомагає Конституція України в аргументації необхідності створення та роботи Громадських рад з питань забезпечення прав людини
2.2. Яким чином використовувати Закон України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави» для правового
забезпечення роботи Громадських рад з питань забезпечення прав людини
2.3. Які положення Закону України «Про міліцію» можна використовувати для аргументації необхідності створення та роботи Громадських рад з питань забезпечення прав людини

РОЗДІЛ 3. Громадська рада МВС України з питань забезпечення прав людини як форма
громадського контролю за роботою органів внутрішніх справ

3.1. Громадський контроль, його зміст, форми та складові
3.2. Характер взаємодії Громадської ради з МВС України
3.3. Обмеження в роботі Громадської ради МВС України з питань забезпечення прав людини
3.4. Чому органи внутрішніх справ мають бути зацікавлені в створенні та розвитку Громадських рад та сприяти їх діяльності

РОЗДІЛ 4. Громадський та парламентський контроль: можливості взаємодії та координації
4.1. Здійснення громадсько-парламентського контролю через комітети Верховної Ради України
4.2. Профільні комітети щодо здійснення контролю за дотриманням прав людини в діяльності
правоохоронних органів
4.3. Етапи формування системи парламентсько-громадського контролю

РОЗДІЛ 5. Проблемні та невирішені питання формування персонального складу Громадської ради з питань забезпечення прав людини
5.1. Членство в Громадській раді
5.2. Кількісний склад Громадської ради
5.3. Критерії членства та вимоги до членів Громадської ради
5.4. Обов’язки членів Громадської ради
5.5. Етичний кодекс члена Громадської ради
5.6. Відповідальність членів Громадської ради за свою роботу в Громадській раді
5.7. Ротація членів Громадської ради.
Можливість та підстави для виключення з членів Громадської ради

РОЗДІЛ 6. Здійснення керівництва та координації роботи Громадської ради
6.1. Керівництво роботою Громадської ради
6.2. Функціональні обов’язки відповідального секретаря Громадської ради. Співголови та відповідальні секретарі від громадськості
6.3. Координація діяльності роботи Громадської ради МВС України з питань забезпечення прав людини за основними напрямками. Повноваження уповноважених з напрямків діяльності Громадської ради
6.4. Створення робочих та експертних груп
6.5. Представлення позиції та інтересів Громадської ради

РОЗДІЛ 7. Змістовні питання роботи Громадської ради
7.1. Основні напрямки роботи Громадської ради
7.2. Робоча група з питань дотримання прав представників соціально уразливих груп у практиці діяльності органів внутрішніх справ України
7.3. Робоча група з питань затримання та забезпечення прав затриманих осіб
7.4. Робота Громадської ради зі зверненнями фізичних та юридичних осіб
7.5. Гендерні питання в діяльності Громадських рад
7.6. Формування та реалізація кадрової політики МВС України
7.7. Проблеми дотримання прав працівників органів внутрішніх справ
7.8. Приклади розгляду актуальних суспільних проблем на засіданні Громадської ради

РОЗДІЛ 8. Організаційні питання роботи Громадської ради
8.1. Регламент роботи Громадської ради МВС України з питань забезпечення прав людини
8.2. Планування роботи Громадської ради
8.3. Планування роботи засідань Громадської ради. Підготовка до їх проведення. Опрацювання рішень
8.4. Реалізація принципів відкритості та прозорості в діяльності Громадських рад. Звітування про
роботу Громадських рад
8.5. Питання матеріального забезпечення роботи Громадської ради
8.6. Організація роботи «громадської частини» Громадської ради. Електронна розсилка як форма
спілкування та організації роботи «громадської частини» Громадської ради
8.7. Взаємодія Громадської ради при МВС України з громадськими радами в областях
8.8. Співпраця з засобами масової інформації
8.9. Взаємодія Громадських рад з правозахисними організаціями, представники яких не входять до Ради

РОЗДІЛ 9. Форми та методи громадського контролю за діяльністю ОВС України
9.1. Форми громадського контролю: історична ретроспектива та зарубіжний досвід
9.2. Моніторинг громадської думки як альтернативне джерело оцінки ефективності діяльності
органів внутрішніх справ

Додаток 9.2.1
Додаток 9.3. Концепція взаємодії мобільних груп з моніторингу забезпечення конституційних прав
та свобод громадян у діяльності ОВС та Громадських рад з питань дотримання прав людини при обласних ГУМВС, УМВС, УМВСТ
Додаток 9.4. Громадські приймальні, як напрямок діяльності Громадських рад з питань забезпечення прав людини
Додаток 9.4.1. Проект положення про громадську приймальню при Громадській раді МВС України
Додаток 9.4.1.1. До типового положення про громадську приймальню Громадської ради УМВС України в області
Додаток 9.4.1.2. До типового положення про правову громадську приймальню Громадської ради УМВС України в області
Додаток 9.4.1.3. До Типового положення про правову громадську приймальню Громадської ради УМВС України в області

РОЗДІЛ 10. Нормативні документи МВС України щодо діяльності Громадських рад з питань забезпечення прав людини в діяльності органів внутрішніх справ
Рішення та протоколи засідань Громадської ради при МВС України з питань забезпечення прав людини
Склад Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України з питань забезпечення прав людини
Рекомендації щодо підвищення ефективності роботи Громадської ради МВС України та Громадських рад в областях
Використана література та матеріали.

Cкачать полную версию учебника:
Організаційно-правові засади роботи Громад ських рад з питань забезпечення прав людини в діяльності органів внутрішніх справ