вход | регистрация | забыл пароль
подписаться на рассылку:

"Кампанія проти катувань в Україні" (спільно з Харківською правозахисною групою та за підтримки Європейської Комісії)

Впровадження активних методів викладання у систему підготовки в ВНЗ МВС України

Денис Кобзін
У другому, доповненому виданні посібника узагальнюються сучасні, нетрадиційні методи проведення занять з проблем дотримання прав людини в діяльності міліції. Автори посібника знайомлять читачів з методо-логією використання активних методів проведення занять з найбільш актуальних тем, які, з одного боку, витікають з міжнародних нормативних актів, визнаних Українською державою для обов’язкового застосування (наприклад, Європейська Конвенція з прав людини (1950 р.), а також Конституції України, а – з другого, необхідністю формування у курсантів, слухачів, працівників ОВС знань, умінь та навичок щодо дотримання прав людини в своїй професійній діяльності. Методи проведення занять супроводжуються конкретними ситуаціями порушення прав людини в діяльності працівників української міліції. Посібник містить додатки, які являють собою витяги з рішень Європейського суду, зразки подання скарг та заяв до Європейського суду тощо. Посібник призначений для викладачів, тренерів, які проводять заняття з проблем дотримання прав людини в професійної діяльності міліції.

Кампания против пыток и жестокого обращения в Украине

Анализ общественного мнения населения Украины, мнения целевых групп и экспертных оценок по проблеме жестокого обращения и пыток в национальной правоохранительной системе (органы милиции) и обобщение фактологического материала по указанной проблеме в форме социальной статистики на основе проведения массового репрезентативного опроса украинских граждан, опроса целевой группы граждан, выступавших в роли задержанных, подозреваемых или подследственных и экспертного опроса соответствующих профессиональных групп.

Исследование проблем незаконного употребления наркотических веществ среди молодежи г.Харькова

Основная цель всех опросов и мониторинга – социологическое наблюдение за процессом распространения наркотических веществ, включая измерение широкого комплекса показателей, относящихся как непосредственно к пробам и употреблению различных наркотиков, так и мотивам, факторам, обусловливающим динамику процесса, отражающих отношение молодежи к проблеме наркотиков и наркоманам и т.п. Основные понятия, которыми оперирует мониторинг, и которые являются предметом операционализации для составления анкеты, являются категории «распространение наркотиков и психоактивных веществ» и «распространенность наркотиков и психоактивных веществ в среде учащейся молодежи».

Нетолерантна діяльність та організації в Україні

Кобзін Д., Черноусов А.
Соціологічне дослідження «Нетолерантна діяльність та організації в Україні» проведено в 2008 році Харківським інститутом соціальних досліджень при сприянні Міністерства внутрішніх справ України. Результати дослідження дають відповіді на цілий ряд питань про сучасний ультраправий рух в Україні - його форми, методи, діючих осіб. Дослідження розкриває як і хто залучається в нетолерантну діяльність і пропонує ряд кроків з протидії поширенню расизму та ксенофобії в Україні.

Моніторинг системи безоплатної правової допомоги в харківській області. Результати соціологічного дослідження

Проблема створення діючої системи безоплатної правової допомоги в Україні є актуальною вже не перший рік. Згідно з даними офіційного сайту Спілки адвокатів України (www.cay.org.ua), в Україні налічується 11 млн осіб, які потребують такої допомоги. Відповідно до положень ст.59 Конституції України кожен має право на правову допомогу, й у випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Право на ефективні засоби правового захисту закріплено й у ст. 13 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, яка була ратифікована Україною, а також у цілій низці інших нормативно-правових актів, зокрема Кримінально-процесуальному кодексі України та Законі України «Про міліцію