вход | регистрация | забыл пароль
подписаться на рассылку:

Наши партнеры

ХАРЬКОВСКАЯ ПРАВОЗАЩИТНАЯ ГРУППА

Харківська правозахисна група (ХПГ) була зареєстрована як окрема юридична особа у листопаді 1992 р., хоча вона була відома як правозахисна група Харківського "Меморіалу" ще з 1988 р. Окремі члени групи брали участь у правозахисному русі 60-80-х років, дехто з них був за це засуджений. У 1988-1990 багато в чому завдяки зусиллям членів групи було припинено переслідування громадян за використання національної символіки, за розповсюдження демократичної преси. Група надавала моральну, юридичну та матеріальну допомогу особам, засудженим за політичними мотивами.

Протягом 1999 року ХПГ розглядала 299 скарг. Ми закінчили розгляд 133 справ з 299 й отримали позитивні результати у 70 справах.

Сьогодні до складу ХПГ входять близько 50 чоловік – журналісти, історики, філологи, юристи, математики, фізики, програмісти, вчителі, інженери, студенти. У штаті працюють 25 чоловік, решта – за сумісництвом та на громадських засадах.

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР "ЛА СТРАДА - УКРАИНА"

В конце 1980-х годов в Нидерландах была создана Организация против торговли женщинами STV, деятельность которой направлена на предотвращение торговли женщинами и помощь потерпевшим. В 1995 году совместно с неправительственными организациями Польши и Чехии, STV инициировала программу "Ла Страда": Предотвращение торговли женщинами в странах Центральной и Восточной Европы.

К Программе присоединились неправительственные организации Украины (1997) и Болгарии (1998), в 2000 году - Македонии, Молдавии, Боснии и Герцеговины, Белоруссии. Программа финансируется правительством Королевства Нидерланды и некоторыми благотворительными фондами. В марте 1998 года Международный женский правозащитный центр "Ла Страда - Украина" (регистрационный номер № 1010) был зарегистрирован Министерством юстиции Украины.


МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (МФВ)

Міжнародний фонд "Відродження" (МФВ) засновано у квітні 1990 року. Він належить до мережі фундацій Джорджа Сороса, що складається з національних і регіональних фондів більш, ніж у тридцяти країнах світу, переважно у Центральній і Східній Європі та на території колишнього Радянського Союзу. Ці фонди об’єднує спільна мета — вони підтримують правничі, медійні, освітні, інформаційні, медичні, соціальні ініціативи, що сприяють розвиткові й утвердженню відкритого суспільства.

МФВ є найбільшою національною доброчинною громадською організацією в Україні. Завдання Фонду — фінансово та організаційно сприяти становленню демократичного, відкритого суспільства в Україні шляхом підтримки значущих для його розвитку громадських ініціатив. 2007 року МФВ надасть фінансову підтримку на проекти, що сприяють розвиткові європейської інтеграції, посиленню впливу громадянського суспільства та його контролю за владою, системі громадського правозахисту й утвердженню принципу верховенства права в Україні, проведенню пенітенціарної реформи, розвиткові громадської активності національних меншин, реформам у сферах освіти, охорони здоров’я, видавничій справі тощо.

 

БРИТАНСКИЙ СОВЕТ

Ми в Україні сприяємо розвитку тривалих і взаємовигідних культурних стосунків між Сполученим Королівством і Україною.

 

ДАТСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

The Danish Institute for Human Rights (DIHR) is an independent, national human rights institution modelled in accordance with the UN Paris Principles. The Institute, which was established by statute in 2002, carries on the mandate vested in the Danish Centre for Human Rights in 1987. This encompasses research, education and the implementation of national and international programmes. The Institute is part of the Danish Centre for International Studies and Human Rights (DCISM), which also includes a sister institute, the Danish Institute of International Studies (DIIS).

 

ХЕЛЬСИНКСКИЙ ФОНД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ПОЛЬШЕ

Хельсинкский фонд по правам человека в Польше, с офисом в Варшаве, был основан в 1989 году. Его созданию предшествовала семилетняя деятельность Хельсинкского комитета в Польше, который работал в подполье начиная с 1982 года. После государственных преобразований, произошедших в Польше в 1989 году, члены Комитета решили выйти из подполья и создать независимый институт, занимающийся образованием и исследованиями в области прав человека. Так как действующее законодательство того времени не разрешало создавать независимые институты такого рода, было принято решение о создании фонда, который осуществлял бы образовательные и исследовательские программы.

Сегодня Хельсинкский фонд по правам человека является одной из наиболее опытных и профессиональных неправительственных организаций в области прав человека в Европе.

 

СОВЕТ ЕВРОПЫ

Основанный в 1949 году, Совет Европы является старейшей на континенте международной политической организацией.

В настоящее время членами Совета Европы являются 46 государств, в том числе 21 государство Центральной и Восточной Европы. Статус наблюдателя при Совете Европы имеют 5 государств (Ватикан, Канада, Мексика, Соединенные Штаты Америки и Япония).

Совет Европы следует отличать от Европейского Союза, объединяющего 25 стран, которые до вступления в ЕС уже являлись членами Совета Европы. Штаб-квартира Организации находится в Страсбурге (Франция).

В активе Совета Европы: - 200 европейских конвенций и соглашений, имеющих обязательную юридическую силу. Многие из них открыты для подписания государствами, не входящими в Организацию. Эти международно-правовые документы охватывают обширную проблематику: от прав человека до борьбы с организованной преступностью, предупреждения пыток, защиты информации и культурного сотрудничества. - рекомендации правительствам по выработке политики в правовой области, а также в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта.


ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ

 

With 56 States drawn from Europe, Central Asia and America, the OSCE is the world’s largest regional security organization, bringing comprehensive and co-operative security to a region that stretches from Vancouver to Vladivostok. It offers a forum for political negotiations and decision-making in the fields of early warning, conflict prevention, crisis management and post-conflict rehabilitation, and puts the political will of the participating States into practice through its unique network of field missions.


РЕГИОНАЛЬНАЯ МИССИЯ АГЕНТСТВА США ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ РАЗВИТИЮ

Починаючи з 1992 року, Регіональна Місія Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні, Молдові і Білорусі надає допомогу країнам регіону у здійсненні переходу до ринкової економіки на широкій суспільній базі. При тому, що перед кожною з країн стоять свої унікальні завдання у процесі розвитку, програми Місії у всіх трьох державах здійснюються за такими основними напрямами, як демократія та самоврядування, економічне зростання та розвиток соціального сектору.

З 1961 року Агентство США з міжнародного розвитку є провідною установою Уряду Сполучених Штатів Америки з виконання програм міжнародної економічної та гуманітарної допомоги. Штаб-квартира USAID знаходиться у Вашингтоні, округ Колумбія; Агентство також має регіональні Місії у: Центральній та Південній Африці, Азії та на Близькому Сході, Латинській Америці та країнах Карибського басейну, а також у Європі та Євразії.

USAID здійснює свої проекти у тісній співпраці з приватними добровольчими організаціями США, американськими компаніями та іншими державними та міжнародними організаціями.