вход | регистрация | забыл пароль
подписаться на рассылку:

Звіт про результати соціологічного дослідження "Опитування громадської думки про діяльність міліції в м. Харкові"

09.12.10 | Андрій Черноусов
Створення новітніх методів оцінювання ефективності діяльності правоохоронних органів у сучасній Україні - одна з важливих і актуальних проблем. Пропоноване регіональне дослідження - у формі опитування громадської думки мешканців м. Харкова про діяльність міліції - і є повною відповіддю на це. Дослідження стане у пригоді працівникам, керівникам правоохоронних органів усіх рівнів, науковцям, викладачам, студентам юридичних вишів та всім, кого цікавить зазначена проблема.

Дотримання прав етнічних меншин в діяльності органів внутрішніх справ: навчально - методичний посібник

25.11.10 | Денис Кобзін
Збірник узагальнює сучасну нормативно-правову базу, що гарантує права національних та етнічних меншин в Україні, а також пропонує увазі читача деякі нетрадиційні методи проведення занять із проблем розвитку толерантності в діяльності міліції. Методи проведення занять супроводжується конкретними ситуаціями порушення прав людини в діяльності працівників української міліції. Видання містить цікаву та корисну інформацію про особливості деяких національностей та етносів, що проживають на території України. Збірник призначений для викладачів, тренерів, які проводять занняття з проблем дотримання прав людини в професійній діяльності міліції.

Моніторинг незаконного насильства в органах внутрішніх справ України - 2009

19.11.10 | ХІСД
Видання пропонує читачеві ознайомитись з результатами другого етапу моніторингового соціологічного дослідження, спрямованого на вивчення проблеми незаконного насильства в органах внутрішніх справ України. Дослідження виконане в межах проекту Харківської правозахисної групи «Створення національної системи запобігання катуванням і поганому поводженню в Україні» та за участі і у співпраці з УМДПЛ МВС України. Воно розширює знання про причини, форми та наслідки незаконного насильства у діяльності міліції, а також формулює напрямки протидії цьому явищу.

Нетолерантна діяльність та організації в Україні

02.10.09 | Кобзін Д., Черноусов А.
Соціологічне дослідження «Нетолерантна діяльність та організації в Україні» проведено в 2008 році Харківським інститутом соціальних досліджень при сприянні Міністерства внутрішніх справ України. Результати дослідження дають відповіді на цілий ряд питань про сучасний ультраправий рух в Україні - його форми, методи, діючих осіб. Дослідження розкриває як і хто залучається в нетолерантну діяльність і пропонує ряд кроків з протидії поширенню расизму та ксенофобії в Україні.

Мобільні групи з моніторингу забезпечення прав і свобод людини та громадянина в діяльності органів внутрішніх справ

11.07.09
даний посібник є першою спробою уніфікувати діяльність мобільних груп з моніторінгу забезпечення прав і свобод людини та громадянина в діяльності органов внутрішніх справ України, якій містить практичні рекомендації щодо здійснення моніторінгу, складання звітів, підготовки повідомлень для ЗМІ, інтерв’ювання осіб, які утримуються у спецустановах МВС України. У посібнику наведені повністю або частково найнобхідніші нормативно-правові акти, які регламентують діяльність мобільних груп

Состояние проблемы в Украине: анализ ведомственных данных о насилии и преступности в органах внутренних дел

10.04.08 | Мартыненко О. А., Кобзин Д.А.
Для того, чтобы иметь представление о масштабах насилия, пыток и вообще преступности в милиции в последнее десятилетие нами была проанализирована статистика управления внутренней безопасности (ведомства, курирующего соблюдение дисциплины и законности работниками ОВД). Оговорим сразу, что, к сожалению, далеко не по всем показателям в органах внутренних дел ведется статистика и уж тем более далеко не ко всем блокам информации мы смогли получить доступ. Тем не менее, благодаря тем данным, которые есть, нам удалось подвергнуть анализу некоторые из существующих тенденций преступности в милиции.

Мобільні групи з моніторингу дотримання конституційних прав та свобод громадян: на шляху до впровадження НПМ

28.03.08 | Андрій Черноусов
Верховна Рада України 21 липня 2006 року, проголосувавши за закон України „Про ратифікацію Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання”, відкрила новий етап інституціоаналізації захисту прав людини [1]. Факультативний протокол, на відміну від вже існуючих механізмів моніторингу дотримання прав людини у місцях несвободи, які працюють у рамках Комітету з протидії тортурам ООН та Європейського комітету з попередження тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, передбачає створення національного превентивного механізму

Дотримання прав працівника міліції (результати соціологічного дослідження)

28.03.08 | Кобзін Д. О.
Курс України на розбудову правової демократичної держави вимагає докорінної зміни призначення, принципів та пріоритетів у діяльності органів внутрішніх справ. У правовій демократичній державі міліція – це вже не карально-охоронна сила, а демократичний інститут, невід’ємна частина суспільства, покликана захищати законні права й інтереси конкретної особи, гарантувати людині безпечні умови життя. В той же час, проблема дотримання та захисту прав, свобод громадян України в ході правоохоронної діяльності повинна мати певний фундамент, яким є захищеність та ступінь дотримання прав самих працівників ОВС. Досвід розвитку поліцій країн Європи наглядно демонструє, що права людини та ефективність стають пріоритетами поліцейської діяльності тільки у разі, коли права самих поліцейських є захищеними [1]. У першу чергу це стосується права на життя, права на гідні умови роботи, права на соціальне забезпечення та права на справедливу винагороду. Дотримання цих прав працівників ОВС визначає ступінь задоволеності працею, плинність кадрів і кількість порушень дисципліни і законності, що припускаються ними. Саме тому, знання реальної ситуації із захищеністю прав працівників ОВС є необхідною умовою розроблення адекватної стратегії вдосконалення цієї сфери. Досвід показує, що серед методів, за допомогою яких можна ефективно проводити вивчення стану дотримання прав працівників міліції, найбільш перспективним та надійним є соціологічне опитування

Система безоплатної правової допомоги: вивчення ключових проблем та особливостей на прикладі Харківської області

28.03.08 | Кобзін Д. О.
Проблема створення діючої системи безоплатної правової допомоги в Україні є актуальною вже не перший рік. Згідно з даними офіційного сайту Спілки адвокатів України (www.cay.org.ua), в Україні налічується 11 млн осіб, які потребують такої допомоги. Відповідно до положень ст.59 Конституції України кожен має право на правову допомогу, й у випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно [1]. Право на ефективні засоби правового захисту закріплено й у ст. 13 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, яка була ратифікована Україною, а також у цілій низці інших нормативно-правових актів, зокрема Кримінально-процесуальному кодексі України та Законі України «Про міліцію» [2-5]. На основі іноземного досвіду у сфері надання безоплатної правової допомоги та аналізу умов і особливостей реалізації права на безоплатну правову допомогу в Україні було підготовлено проект Концепції формування системи безоплатної правової допомоги. Ця Концепція була схвалена на засіданні Національної Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, а після цього — Президентом України. З метою апробації положень Концепції було розпочато реалізацію пілотного проекту з надання безоплатної правової допомоги у містах Харкові, Білій Церкві та Хмельницькому. Але зазначимо, що успіх кожного проекту, особливо в соціальній сфері, значною мірою залежить від своєчасної та кваліфікованої соціальної експертизи проблеми та існуючих тенденцій, на зміну яких спрямовано проект. Саме для опису та оцінки ситуації, що склалася у сфері безоплатної правової допомоги, Харківським інститутом соціальних досліджень було проведене комплексне дослідження стану системи безоплатної правової допомоги в Харківському регіоні.

Состояние проблемы в Украине: анализ ведомственных данных о насилии и преступности в органах внутренних дел

28.03.08 | Мартыненко О. А., Кобзин Д. А.
Для того, чтобы иметь представление о масштабах насилия, пыток и вообще преступности в милиции в последнее десятилетие нами была проанализирована статистика управления внутренней безопасности (ведомства, курирующего соблюдение дисциплины и законности работниками ОВД). Оговорим сразу, что, к сожалению, далеко не по всем показателям в органах внутренних дел ведется статистика и уж тем более далеко не ко всем блокам информации мы смогли получить доступ. Тем не менее, благодаря тем данным, которые есть, нам удалось подвергнуть анализу некоторые из существующих тенденций преступности в милиции. В частности, нами был предпринят анализ архивных документов Управления внутренней безопасности МВД Украины за период с 2000 по 2003 года. В течение 3 месяцев изучались 124 тома по результатам чрезвычайных происшествий, содержащие материалы более 1120 служебных проверок по фактам нарушений дисциплины и законности, а также проанализированы приговоры судов, вступившие в силу в отношении 330 работников милиции за указанный период. Статистические данные, касающиеся правонарушений, совершенных работниками милиции в 2001 – 2003 году, показывают, что количество уголовных дел, возбужденных против работников милиции, которые находятся в производстве, остается значительным...