вход | регистрация | забыл пароль
подписаться на рассылку:

Моніторинг системи безоплатної правової допомоги в харківській області. Результати соціологічного дослідження

19.12.07
Проблема створення діючої системи безоплатної правової допомоги в Україні є актуальною вже не перший рік. Згідно з даними офіційного сайту Спілки адвокатів України (www.cay.org.ua), в Україні налічується 11 млн осіб, які потребують такої допомоги. Відповідно до положень ст.59 Конституції України кожен має право на правову допомогу, й у випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Право на ефективні засоби правового захисту закріплено й у ст. 13 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, яка була ратифікована Україною, а також у цілій низці інших нормативно-правових актів, зокрема Кримінально-процесуальному кодексі України та Законі України «Про міліцію

Організаційно-правові засади роботи Громадських рад з питань забезпечення прав людини в діяльності органів внутрішніх справ України

31.10.07 | Cкачать полную версию учебника
Даний науково-практичний посібник є спробою методичного забезпечення інноваційної діяльності – роботи Громадської ради МВС України з питань забезпечення прав людини, яка є елементом громадського контролю за діяльністю правоохоронних органів. Посібник містить у собі інформацію про історію створення Громадської ради, організаційно-правові засади, напрямки діяльності, змістовні питання роботи рад, а також рекомендації щодо вирішення багатьох проблемних питань. Посібник стане корисним для членів Громадських рад всіх рівнів, для працівників правоохоронних органів, правозахисників, студентів та аспірантів юридичних ВУЗів, а також всім, кому цікава правозахисна проблематика

Полиция и права человека

11.07.07 | ХИСИ
Данное пособие содержит в себе полный сборник материаловпо проблеме соблюдения прав человека в ходе оперативно - служебной деятельности милиции.

Процессуальное интервью

11.07.07
Особенности проведения процессуального интервью (допроса). В учебном пособии рассматриваются особенности применения международных стандартов в сфере соблюдения прав человека на досудебном следствии, а также психологические приемы установления раппорта, выявления лжи в ходе проведения процессуального интервью (допроса).

Права людини у діяльності міліції - посібник з активних методів навчання

11.07.07
Видання знайомить читача з результатами широкомасштабних соціологічних досліджень, присвячених вивченню проблеми протизаконного насильства в органах внутрішніх справ. Феномен насильства розглянуто як загальний соціокультурний феномен, проявом якого є насильство в діяльності міліції як державного інституту. Автори розкривають причини, форми та види протизаконного насильства в ОВС. Для керівників та працівників органів внутрішніх справ, співробітників інших правоохоронних органів, державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування, правозахисників, науковців та викладачів вищих навчальних закладів системи МВС України, а також усіх, кого цікавлять проблеми протизаконного насильства.

Права людини у діяльності міліції. Навчальний посібник

11.07.07
Особливість посібника полягає в тому, що це одна з перших спроб розглянути права людини крізь призму діяльності органів внутрішніх справ України. Зміст посібника демонструє, що при виконанні кожної службової функції працівник міліції повинен, з одного боку, діяти максимально ефективно, а з іншого – враховувати необхідність дотримання основних прав та свобод людини. У посібнику досить органічно пов’язані аналіз вітчизняної та міжнародної нормативної бази, яка регламентує дотримання прав людини та приклади ситуацій з практичної діяльності, що додає ілюстративності та пов’язує викладений матеріал з повсякденною практикою. Посібник призначений для викладачів, тренерів, які проводять заняття з проблем дотримання прав людини в професійній діяльності міліції, курсантів та слухачів навчальних закладів системи МВС України.

Роттердамская хартия. Охрана правопорядка силами полиции в полиэтническом обществе

11.07.07 | ХИСИ
Проект настоящей Хартии был подготовлен Организационным комитетом конференции "Охрана правопорядка силами полиции в полиэтническом обществе: принципы, практика и партнерство", проводившейся с 30 мая по 1 июня 1996 г. в Роттердаме (Нидерланды). В ходе конференции около 120 ее участников – офицеров полиции, представи-телей общественных организаций (НПО), а также государственных служащих, представляющих органы власти и управления местного, национального и общеевро-пейского уровня, – рассмотрели, обсудили и внесли поправки в предложенный проект Хартии. В своем настоящем виде Хартия направлена на достижение нескольких целей. Прежде всего, она может быть использована для сравнения положения в сфере межэтнических отношений в разных европейских странах. В то же время она обосновывает необходимость сотрудничества между полицией, неправительственными организациями и органами власти на местах. Кроме того, Хартия выражает стремление Организационного комитета стимулировать дальнейшее развитие общих принципов практики охраны правопорядка силами полиции в меняющейся Европе