вход | регистрация | забыл пароль
подписаться на рассылку:

Види та мотивація незаконного насильства в ОВС

04.11.11 | Мартиненко О., Батчаєв В., Ігнатов О.
Дотримуючись концепції, відповідно до якої „рушійною силою” деструктивної поведінки є три духовних феномени–підстави: агресія, експансія та обман, що в реальному прояві (через мотивацію і дії) виступають як окремо, так і в сполученні один з одним, ми вважаємо за доцільне розділити весь масив мотивів актів незаконного насильства, що вчиняються працівниками ОВС, на три основні групи: 1) мотиви, пов’язані з агресією; 2) мотиви, пов’язані з експансією; 3) мотиви, пов’язані з обманом.

Эффективность деятельности милиции: оценка населения

01.11.11 | Денис Кобзин, к.соц.н.
На фоне постоянного ведущегося в течение последнего двадцатилетия реформирования органов внутренних дел, наиболее важной из нерешенных задач остается создание новых методов оценки эффективности их деятельности. Об этом без устали говорили все министры внутренних дел в этот период. Можно даже отметить, что уже были предприняты попытки использовать зарубежный опыт, в частности, внедрить опросы общественного мнения о деятельности милиции и других государственных институтов.

Огляд оновлень нормативної бази МВС України щодо стану дисципліни та законності серед особового складу

31.10.11 | Олег Мартиненко, д.ю.н.
Вказівка МВС від 24.01.2011 №63 «Про незадовільний стан службової дисципліни та законності серед особового складу підрозділів карного розшуку» є мабуть, одним з нечисельних документів 2011 року, в якому надається наближена до реальності оцінка ситуації, що склалася серед працівників так званих «убойних відділів». Наступні слова керівництва МВС України не потребують коментарів: «У населення країни складається враження, що свавілля стало невід’ємною складовою роботи органів внутрішніх справ через факти безпосереднього вчинення працівниками карного розшуку злочинів. Органами прокуратури розслідуються 5 умисних убивств, 3 факти заподіяння тілесних ушкоджень, 6 хуліганств, 2 розбої і зґвалтування, учинені працівниками карного розшуку». «Дискредитують у цілому систему МВС факти „зрощування" працівників органів внутрішніх справ зі злочинним середовищем та „міліцейське кришування" наркобізнесу».

Оценка масштабов незаконного насилия в органах внутренних дел Украины в 2011 году

27.10.11 | Д. Кобзин
Любое выступление Министра внутренних дел и его подчиненных в 2011 году сводилось к тому, что проблема незаконного насилия в органах внутренних дел как системное явление не существует. Также отрицаются истинные масштабы незаконного насилия и пыток, а все сводится к описанию нескольких конкретных случаев, чьей-то персональной вине и жалобам на недостаточное финансирование. Благодаря такой стратегии, руководство ведомства все больше концентрируется на поиске «козлов отпущения» и достижении позитивных показателей по дисциплине и законности в подразделениях. В то же время истинные причины, которые порождают вал нарушений прав человека, остаются вне их поля зрения. Такой метод реагирования полиции на жалобы граждан не является новым и описан в социологии в 80-е годы ХХ ст. в теории «гнилого яблока. Согласно этой теории, девиантное поведение работника полиции рассматривается как исключение из правил и соответственно не требует системных изменений в деятельности всего органа или ведомства в целом. Все усилия направляются соответственно не на изменение ситуации, а на конкретного нарушителя и его руководство. Их наказывают или увольняют. Система же, избавляясь от «гнилого яблока», остается неизменной.

Моніторинг незаконного насильства в міліції - 2010: результати соціологічного дослідження

31.01.11 | Денис Кобзін
Свого часу у виданні «Моніторинг незаконного насильства в ОВС України - 2009» ми констатували, що Україною було зроблено низку вагомих кроків у напрямку підвищення стандартів захисту прав людини. Але, на жаль, підбиваючи підсумки 2010 року, можна відмітити не лише відсутність якогось продовження цих кроків, але й початок доволі небезпечного руху у зворотному напрямку. Саме результатом цього й стало те, що протягом усього року засоби масової інформації постійно повідомляли про випадки незаконного насильства, тортур та смертей в органах внутрішніх справ. Запропонований до Вашої уваги звіт є результатом третього етапу загальнонаціонального моніторингу, який дає можливість не лише вивчати актуальний стан поширеності незаконного насильства в діяльності ОВС, а й відстежувати динаміку змін протягом уже шести років. У висновках та рекомендаціях дослідження також наводяться конкретні рекомендації для керівництва МВС щодо запобігання незаконному насильству шляхом інституційних змін у структурі ОВС, внесення змін до відомчої нормативно-правової бази, більш широкого залучення громадськості до моніторингу стану дотримання прав людини з боку працівників міліції та ін.

Протизаконне насильство в органах внутрішніх справ. Соціологічний та історико-правовий аналіз

11.07.07 | ХИСИ
Видання знайомить читача з результатами широкомасштабних соціологічних досліджень, присвячених вивченню проблеми протизаконного насильства в органах внутрішніх справ. Феномен насильства розглянуто як загальний соціокультурний феномен, проявом якого є насильство в діяльності міліції як державного інституту. Автори розкривають причини, форми та види протизаконного насильства в ОВС. Для керівників та працівників органів внутрішніх справ, співробітників інших правоохоронних органів, державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування, правозахисників, науковців та викладачів вищих навчальних закладів системи МВС України, а також усіх, кого цікавлять проблеми протизаконного насильства.