вход | регистрация | забыл пароль
подписаться на рассылку:

Список публикаций

2005

Протизаконне насильство в органах внутрішніх справ: Соціологічний та історико-правовий аналіз/Кол. авторів; за заг. ред. О. Н. Ярмиша. – Харків: Видавництво НУВС, Харківська правозахисна група, 2005 – 212 с.

 2006

Мобільні групи з моніторингу забезпечення прав і свобод людини та громадянина в діяльності ОВС: Практичний посібник. – Харків, ХІСД, 2006 р. – 360 с.

 Права людини у діяльності міліції: Посібник з активних методів навчання – Харків:, Видавництво Харківського національного університету внутрішніх справ, 2006. – 138 с.

Права людини у діяльності міліції: Навчальний посібник/ Кол. авт., за заг. ред акад. АПрН України, д-ра, юрид. наук, проф. О.О. Погребного та співголови Харківської правозахисної групи канд. техн. наук Є.Ю. Захарова. - Харків: вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2006. - 216 с.

 2007

Моніторинг системи безоплатної правової допомоги в Харківський області. Результати соціологічного дослідження. – К, 2007, - 98 с.

 Організаційно – правові засади роботи громадських рад з питань забезпечення прав людини в діяльності ОВС: науково-практичний посібник. – Харків, „Права людини”, 2007. – 264 с.

 Кодекс поведінки монітора мобільної групи з моніторингу забезпечення прав і свобод людини та громадянина  в діяльності органів внутрішніх справ. – ХІСД, 2007 р. – 32 с.

 2008

Дослідження нетолерантних організацій в Україні. - ХІСД, Харків.: 2008 – 108 с.

Ксенофобія в контексті полієтнічності українського суспільства. результатаи соціологічного дослідження. - Харків, 2008. - 43 с.

 Застосування Європейської Конвенції з прав людини та практики суду в діяльності органів внутрішніх справ України: К.: Цифра, 2008. – 324 с.

 Стан захищеності прав, основних свобод і соціальних гарантій працівників ОВС України: за заг. ред. К. Б. Левченко. – К.: Агенство «Україна», 2008. – 204 с.

 Права людини у діяльності міліції: Посібник з активних методів навчання (видання друге, доповнене) – Харків, ХІСД. – 2008. – 141 с.

 2009

Впровадження моніторингових схем в установах Міністерства у справах сім’ї, молоді і спорту: наук - практ. посібник, ХІСД. – К.: Студія Колаж, 2009 р. – 113 с.

Права утримуваних в ызоляторах тимчасового тримання: пам'ятка. - ХІСД, 2009 р. - 40 с.  

Мобільні групи групи з моніторингу забезпечення прав і свобод людини і громадянина в діяльності органів внутрішніх справ: наук. - метод. посіб./ [Ю.Л. Бєлоусов, Д.О. Кобзін, К.Б. Левченко, О.А. Мартиненко, А.М. Черноусов]; Харків. ін-т соц. дослідж. - К.: Студія Колаж, 200 р. - 564 с.  

 2010

Моніторинг незаконного насильства в ОВС України. ХІСД. - Харків: Права людини, 2010 р. – 192 с.

Опитування громадської думки про діяльність міліції в м. Харків. Звіт про результати соціологічного дослідження. – К.: Атіка, 2010. – 108 с.

Рівень використання правових можливостей населенням України: доступність та ефективність правових послуг. – Харків, 2010 – 88 с.

 Дотримання прав етнічних меншин у діяльності ОВС України: навчально – методичнй збірник. – Харків: ХІСД, 2010 – 264 с.

 Запобігання практиці використання етнічновибіркового підходу в діяльності ОВС України: методичні рекомендації. Під заг. ред. д-ра юрид. наук Гусарова С.М. – Київ, 2010 р. – 149 с.

 Забезпечення захисту прав і свобод людини шляхом реалізації громадянами права на звернення до органів МВС України: сучасний стан та шляхи покращення якості. / Одеська правозахисна група «Верітас». – Харків: Права людини, 2010 р. – 60 с.

 2011

Моніторинг незаконного насильства в ОВС України. ХІСД. - Харків: Права людини, 2011 р. – 208 с.

Практичний посібник для службової підготовки з дотримання прав людини в діяльності МВС. – Харків, ХІСД. Права людини, 2011 р. - 268 с.

Полиция и права человека: практическое пособие. – Харьков, 2011. – 336 с.

Трудова дискримінація людей старшого віку: результати соціологічного дослідження / Кол. авт. - Х.: ХІСД, 2011. - 64 с.