http://khisr.kharkov.ua.index.php?id=1499939188

Посилення ролі місцевих громад у прийнятті пішень щодо надання соціальних послуг

ХІСД

Мета проекту

Проект «Посилення ролі місцевих громад у прийнятті рішень щодо надання соціальних послуг» ставить перед собою за мету вдосконалення політики і практики надання соціальних послуг шляхом зміцнення підходів, заснованих на врахуванні потреб користувачів послуг та місцевих громад із залученням різних типів установ та організацій (державних, неурядових та приватних).

Це призведе до підвищення умов життя та покращення якості системи соціального захисту через встановлення конструктивного діалогу та співпраці між державними структурами, місцевими громадами та іншими відповідними органами в процесі планування та надання соціальних послуг.

Призначення

Проект покликаний сприяти підвищенню спроможності надавати якісні й економічно ефективні соціальні послуги на рівні громади шляхом створення передумов для цього на місцевому, регіональному та загальнонаціональному рівні.

Проект планує тісну співпрацю з Міністерством соціальної політики з питань, що мають стратегічне значення й обумовлюють необхідність законодавчих змін задля вдосконалення політики соціальних послуг та втілення її в життя. Проект також співпрацює з низкою зацікавлених сторін на місцевому рівні, в тому числі з обласними, міськими та районними органами влади, громадами та їхніми ініціативними групами, приватним сектором і користувачами послуг.

Зміст та завдання проекту

Для того, щоб досягнути основну мету, заплановано вирішити наступні завдання та виконати такі види діяльності:

1.   Зміцнення потенціалу місцевих органів влади в пілотному регіоні Харківської області (м. Чугуїв) щодо планування, закупки/замовлення, моніторингу та оцінки політики та практики надання соціальних послуг на рівні громади через:

2. Забезпечення якісних послуг за рахунок зміцнення практичного та управлінського потенціалу соціальних працівників через:

 

3. Стимулювання розвитку потенціалу пілотного регіону Харківської області шляхом підтримки місцевих ініціатив, спрямованих на впровадження орієнтованих на потреби громади, якісних та економічно ефективних моделей соціальних послуг самим широким колом провайдерів через:

4. Адвокація та підвищення рівня поінформованості на регіональному та національному рівнях з метою підвищення підтримки та розширення участі місцевих громад у процесі планування та надання соціальних послуг через:

Цільові групи проекту

Наступні групи отримають безумовну користь від впровадження проекту, а саме:

• Різноманітні групи клієнтів соціальних служб - через збільшення поваги до них та врахування їхніх індивідуальних потреб через підвищення якості послуг.

• Фахівці, що задіяні у сфері надання соціальних послуг - за рахунок покращення своїх навичок та кваліфікації у наданні соціальних послуг, в тому числі шляхом більш широкого розуміння потреб і прав клієнтів.

• Місцева влада - через розуміння того, як досягти зміцнення соціальних послуг, підвищення їх якості, ефективному розподілу ресурсів у наданні таких, що відповідають цільовим критеріям з метою підвищення процесу децентралізації соціальних послуг.

• Місцеві громади - за рахунок отримання сучасної системи соціального забезпечення послуг, які могли б працювати більш ефективно із метою зменшення бідності та поліпшення умов життя.

• Державні органи влади - демонструючи приклади передової практики в галузі децентралізації соціальної політики, моделі для поліпшення якості соціальних послуг, діалогу між державними та недержавними постачальниками соціальних послуг, зміцнення потенціалу місцевих громад.

Виконавець проекту

Цей проект здійснює команда українських та міжнародних консультантів під керівництвом неурядової організації «Харківський інститут соціальних досліджень» у партнерстві з Асоціацією УМДПЛ (Українські монітори дотримання прав людини).

Терміни впровадження

Проект «Посилення ролі місцевих громад у прийнятті рішень щодо надання соціальних послуг» розраховано на 35 місяців, початок – червень 2015 року. За логічною побудовою він складається з трьох етапів: 1) підготовчий та дослідний, 2) впровадження, 3) аналітичний та інформаційний.