http://khisr.kharkov.ua.index.php?id=1287743986

ГРОМАДСЬКА ДУМКА ПРО РОБОТУ МІЛІЦІЇ ЛЬВІВСЬКОГО РЕГІОНУ

СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

У квітні 2007 року в Львівському регіоні було проведено комплексне дослідження громадської думки щодо різних аспектів роботи міліції. Дослідження проведене за фінансової підтримки МФ „Відродження” у рамках проекту „Створення діючої системи громадських рад при МВС України з питань забезпечення прав людини, як одного з елементів цивільного контролю за діяльністю ОВС”. У фокусі дослідження було наступне: Опитування проводилося за місцем проживання респондента методом інтерв’ю „віч-на-віч” за квотною вибіркою. Параметри вибірки наведені у табл. 1. Усього було опитано 1200 респондентів, серед них 714 осіб – міське населення, 486 – сільське.

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Оцінка населенням рівня злочинності та проблеми правопорядку, які турбують населення Львівського регіону
2. Контакти громадян з міліцією та факти протиправних дій з боку працівників міліції
3. Досвід звернень громадян до дільничних інспекторів міліції та оцінка їх діяльності
4. Практика звернень громадян до міліції
5. Оцінка мешканцями м. Львова та Львівської області діяльності міліції та довіра до неї
6. Уявлення населення Львівського регіону про міліцію
7. Джерела, з яких громадяни отримують інформацію про міліцію
8. Готовність населення Львівського регіону до взаємодії з міліцією
ВИСНОВКИ

Скачати аналітичний звіт за результатами соціологічного дослідження

Харківський інститут соціальних досліджень
та Науково-дослідна лабораторія соціальної та психологічної роботи в ОВС ХНУВС