http://khisr.kharkov.ua.index.php?id=1289383446

Моніторинг системи безоплатної правової допомоги в харківській області. Результати соціологічного дослідженняАвтори публікації:
Денис Кобзін
Юрій Бєлоусов
Андрій Черноусов
Олексій Сердюк
Аркадій Бущенко
Геннадій Токарєв
Юрій Кутєпов

Проблема створення діючої системи безоплатної правової допомоги в Україні є актуальною вже не перший рік. Згідно з даними офіційного сайту Спілки адвокатів України (www.cay.org.ua), в Україні налічується 11 млн осіб, які потребують такої допомоги. Відповідно до положень ст.59 Конституції України кожен має право на правову допомогу, й у випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Право на ефективні засоби правового захисту закріплено й у ст. 13 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, яка була ратифікована Україною, а також у цілій низці інших нормативно-правових актів, зокрема Кримінально-процесуальному кодексі України та Законі України «Про міліцію».

У той же час, слід констатувати той факт, що сьогодні в Україні відсутній ефективний механізм реалізації права на правовий захист, особливо у формі безоплатної правової допомоги. Саме тому для розгляду питань, пов’язаних із забезпеченням громадян безоплатною правовою допомогою, при Міністерстві юстиції України створено Раду з координації реформи безоплатної правової допомоги.

На основі іноземного досвіду у сфері надання безоплатної правової допомоги та аналізу умов і особливостей реалізації права на безоплатну правову допомогу в Україні було підготовлено проект Концепції формування системи безоплатної правової допомоги. Ця Концепція була схвалена на засіданні Національної Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, а після цього — Президентом України. З метою апробації положень Концепції було розпочато реалізацію пілотного проекту з надання безоплатної правової допомоги у містах Харкові, Білій Церкві та Хмельницькому.

Але зазначимо, що успіх кожного проекту, особливо в соціальній сфері, значною мірою залежить від своєчасної та кваліфікованої соціальної експертизи проблеми та існуючих тенденцій, на зміну яких спрямовано проект. Саме для опису та оцінки ситуації, що склалася у сфері безоплатної правової допомоги, Харківським інститутом соціальних досліджень було проведене комплексне дослідження стану системи безоплатної правової допомоги в Харківському регіоні.

З метою вивчення щоденного надання безоплатної правової допомоги, а також визначення основних проблем у цій сфері, дослідницькою групою було застосовано цілий арсенал соціологічних методів. Окрім соціологічного опитування населення м. Харкова, слідчих та осіб, які відбувають покарання, за допомогою фокус-груп було вивчено думку адвокатів та суддів, а також проведено контент-аналіз кримінальних справ у харківських районних судах і в апеляційному суді. Порівняння результатів, отриманих за допомогою різних методів, надало нам можливість підійти до розгляду проблеми надання безоплатної правової допомоги з різних боків, врахувати думку всіх учасників процесу та, відповідно, отримати уявлення про реальний стан речей у цій сфері.

Cкачать полную УКРАИНСКУЮ версию книги:
Моніторинг системи безоплатної правової допомоги в харківській області. Результати соціологічного дослідження