НПМ Нової Зеландії

НПМ Нової Зеландії

Незалежний орган з розслідування дій поліції (НОРДП) є незалежним органом, який був створений Парламентом для нагляду за діями поліції.

Роль та повноваження

Орган має наступні функції та повноваження відповідно до Закону про діяльність поліції 1988.

Функції

Відповідно до Розділу 12 Закону1988, НОРДП має такі функції:

• Отримує скарги (i) з заявами про неналежне поводження чи нехтування посадовими обов’язками будь-яким поліцейським або (ii) стосовно будь-яких дій поліції, політики чи процедури, яка впливає на скаржника;

• Розслідує випадки за участі поліцейських (які діяли під час виконання службових обов’язків), які призвели до смерті людини чи завдання тяжких тілесних ушкоджень.

Дії за скаргами

Згідно з Законом, коли Орган отримує скаргу, він може провести розслідування самостійно або звернутися до поліції для проведення розслідування під своїм наглядом.

Якщо скаргу буде спрямовано для розслідування у поліцію, Орган вдасться до усіх кроків для забезпечення вирішення по скарзі. Це може включати спрямування, активний нагляд за поліцейським розслідуванням, чи перегляд та аудит поліцейського розслідування після його завершення.

НОРДП також може відхилити скаргу, наприклад, коли вона знаходиться поза межами юрисдикції Органу чи є незначною.

Повноваження органу щодо розслідування скарг на поліцію містяться у Розділах 17 та 19 Закону.

Повідомлення поліції

Згідно із Законом про діяльність поліції 1988 року, в момент отримання Органом скарги на дії поліції, він зобов’язаний повідомити поліцію про це.

В такому ж порядку, коли поліція отримує скаргу на власні дії, вона зобов’язана повідомити Орган протягом 5 робочих днів. Вона також зобов’язана повідомляти Орган про інциденти із поліцейськими при виконанні службових обов’язків, які призвели до смерті чи завдання тяжких тілесних ушкоджень.

Повноваження

Орган має такі самі повноваження, як і Слідча Комісія, щодо виклику свідків і збирання доказів (Розділи 23-26 Закону).

Поліція зобов’язана надавати усю інформацію і допомогу, яка є необхідною Органу для виконання покладених на нього обов’язків.

Після закінчення розслідування Орган повинен визначити чи мали місце порушення будь-якого нормативного акту поліцією, чи були дії поліції невиправданими, несправедливими або небажаними (Розділи 27 та 28).

Орган має інформувати про результати, а також може вносити рекомендації, які можуть включати дисциплінарне чи кримінальне переслідування. Орган не має повноважень самостійно висувати звинувачення чи притягувати до дисциплінарної відповідальності (Розділ 27).

Якщо Орган не задоволений реакцією поліції на власні рекомендації, він має інформувати Генерального прокурора та Міністра Поліції. Генеральний прокурор, в свою чергу, має інформувати Парламент (Розділ 29).

Орган може видавати звіти для громадськості за результатами розслідувань в інтересах громади чи в інтересах будь-якої особи (Розділ 34).

Незалежність

НОРДП є повністю незалежним, не є частиною поліції.

«Незалежність» означає те, що Орган ґрунтує свої висновки на фактах та законі. Він не відповідає поліції чи будь-кому на питання стосовно розслідувань. Таким чином, його незалежність схожа на незалежність суду.

Існує три аспекти незалежності Органу.

Законодавча незалежність

Закон вимагає від Органу діяти незалежно у виконанні його статутних функцій і зобов’язань, таких як розслідування скарг та інцидентів, включаючи смерті та тяжкі тілесні ушкодження.

Статус НОРДП як незалежного органу Корони означає відсутність політичного втручання в його операції.

Операційна незалежність

Орган очолює діючий суддя Високого Суду, його рішення та дії відображають цю судову незалежність.

Його слідчі незалежно розслідують найбільш серйозні скарги та події, такі як смертельні випадки та обвинувачення у жорстокому поводженні. Слідчі Органу також мають повноваження спрямовувати чи переглядати результати поліцейських розслідувань. Сумлінність роботи слідчих гарантується завдяки контролю колег, а також нагляду з боку Керуючого: Головуючого органу з питань розслідувань.

Більшість скарг спрямовується до поліції для розслідування та прийняття рішень. Орган незалежно переглядає рішення поліції по цих скаргах. Форма цього перегляду залежить від природи скарги, але може включати незалежний огляд чи аудит поліцейського розслідування.

Орган веде реєстр ситуацій із конфліктом інтересів та має механізм усунення таких конфліктів.

Сприйняття незалежності

Орган публікує дані про найбільш резонансні розслідування.

Звіти для громадськості

Орган, відповідно до розділу 32(1) Закону про Статус Незалежного Органі з Розслідування Дій Поліції 1988 року, зобов’язаний дотримуватися режиму таємності по відношенню до скарг на дії поліції, а також згідно з розділом 23(2) здійснювати розслідування без розголошення даних. Однак вони також можуть публікувати ці звіти відповідно до розділом 34 Закону.

Більшість скарг розглядається та вирішується Органом без публікації результатів для громадськості. Натомість, за більшістю скарг про результати розслідування та вжиті заходи повідомляється скаржник.

Орган отримує приблизно 2 000 скарг щороку: у 2010-2011 рр. він видав 17 публічних звітів, у середньому один раз на кожні три тижні. Орган має у своєму розпорядженні слідчий апарат, який розслідує найбільш серйозні скарги, серед яких смерть, тяжкі тілесні ушкодження, чи серйозні поліцейські порушення, а також персонал, який переглядає інші скарги та здійснює керівництво.

Головним критерієм того чи публікувати звіт чи ні є суспільний інтерес до справи. Наприклад, якщо людину вбивають у результаті дій поліції чи вона помирає під вартою в поліції, це завжди є інтересом як для поліції, так і для громади, у зв’язку з чим здійснюється незалежне розслідування та публікується звіт для громади.

В інших випадках публікації підлягають скарги із ознаками високої громадської важливості. Наприклад, у 2009 було видано спеціалізовану доповідь присвячену поліцейським переслідуванням, що призвели до смерті. Також можуть існувати причини, за яких існує індивідуальний інтерес Органу для публікації звіту, наприклад, існують серйозні питання щодо поведінки високопосадовців поліції.

Оцінка того, що складає громадський інтерес не обов’язково співпадає із ступенем зацікавленості ЗМІ.

Формуючи оцінки щодо публікації/не публікації звіту, Орган також обов’язково зважає на реалії роботи поліції у Новій Зеландії. Орган опікується забезпеченням високого рівня сумлінності роботи поліції через виконання функції нагляду за діяльністю поліції. Поліція здійснює унікальну функцію, виконуючи складні, а часом небезпечні обов’язки, які вимушують офіцерів поліції стикатися іноді зі складними обставинами. Існують випадки, коли Орган стикається з прикладами того, як поліція не дотримується «кращих практик» чи коли вона діє «не зовсім досконало» в ході складного, але це буває лише в окремих випадках. У разі виявлення таких фактів Орган не зобов’язаний публікувати звіт, присвячений випадку. Навпаки, Орган вносить подання керівництву поліції щодо поведінки офіцерів та робить рекомендації щодо усунення таких недоліків.

Моніторинг місць несвободи

Орган моніторить умови тримання та поводження із затриманими у місцях поліцейського тримання.

Орган є одним з «національних превентивних механізмів», заснованих у 2007 згідно з законом про внесення змін та доповнень у Закон «Про катування» 1989 року.

Як частина НПМ Орган зобов’язаний:

• Вивчати умови тримання та поводження із затриманими у місцях поліцейського тримання;

• Вносити рекомендації задля покращення умов тримання та поводження, а також для попередження катувань, інших видів жорстокого поводження та покарання.

• Надавати щорічний звіт відповідальному міністрові стосовно повноти виконання їм власних функцій.

Комісія з прав людини несе загальну відповідальність за координацію Новозеландської програми моніторингу та звітів відповідно до Факультативного Протоколу.

Така робота допомагає Новій Зеландії виконати її зобов’язання за Факультативним Протоколом до Конвенції ООН проти катувань (OPCAT).

Чому важливі незалежні відвідування?

Незалежні громадські монітори надають впевненості як поліції, так і громадськості.

Поліція є одним з державних органів, яка має повноваження втручання.

Незалежний моніторинг:

• Захищає громадян від зловживань повноваженнями та силою;

• Припиняє погане поводження;

• Поліпшує поліцейську практику та політику;

• Робить поліцію підзвітною громаді;

• Стимулює дисципліну в поліції;

• Попереджає корупцію, підвищує довіру бізнесу;

• Захищає від надмірної політизації поліції;

• Підвищує довіру громади до всієї системи кримінальної юстиції.

Незалежний перегляд має значення для громади навіть у такій маленькій країні, як Нова Зеландія, де поліція постійно демонструє найвищі стандарти поліцейської практики. Вона забезпечує незалежну підтримку питанням розгляду перевищення повноважень поліцейськими та їх поганої практики.

Вартість помилок у поліцейській роботі була проілюстрована звинуваченнями у сексуальних домаганнях, які призвели до реформи Комісії з розслідування дій поліції. Розслідування вартувало $4.8 млн., причому бюджетні витрати на розслідування цих випадків поліцією, підтримання державного обвинувачення в суді вартувало $14 млн.

Історія

Незалежний орган з розслідування дій поліції (НОРДП) був створений у листопаді 2007 на заміну Органу з розгляду поліцейських скарг.

Орган з розгляду поліцейських скарг був створений 1989 році, після кількарічних дебатів щодо підзвітності роботи поліції, частково прискорених роботою поліції у подіях Спрингбоцького Туру у 1981 році (расові сутички). До 1989 року усі скарги розслідувалися власними силами поліції.

Протягом всього свого існування Орган з розгляду поліцейських скарг мав лише одну особу в штаті із незначним допоміжним персоналом, який лише переглядав результати поліцейських розслідувань.

Враховуючи той факт, що Орган спирався на поліцейські розслідування, його постіно сприймали як такий, що не має достатньої незалежності. Нещодавні зміни, включаючи призначення незалежних слідчих, мають змінити таке сприйняття.

Віхи

Ключові віхи у історії розвитку НОРДП:

• жовтень 2000 Звіт про діяльність Органу поліцейських розслідувань Сера Родні Ґаллена, який і запропонував призначати незалежних слідчих;

• призначення наприкінці 2003 року перших незалежних слідчих;

• у березні 2007 року звіт Комісії про розслідування поводження поліцейських, який рекомендував низку змін в Органі, включаючи збільшення повноважень та підтримання зворотного зв’язку зі скаржниками;

• Зміни до Закону про Орган з розслідування поліцейських скарг 2007 року, яким було змінено назву Органу та його повноваження.

Період з початку заснування НОРДП у листопаді 2007 року став трансформаційним тому, що Орган змістив фокус своєї діяльності у бік незалежного та прозорого розслідування найбільш серйозних інцидентів та скарг.

Цей період змін відзначився призначенням додаткових слідчих, зміною законодавства щодо Органу, структури та операцій.

Надалі було запропоновано внести зміни до законодавства, які мають завершити процес трансформації Органу з наглядового до повністю незалежного органу з розслідування.

Підзвітність

Орган є незалежним Органом Корони, що означає його підзвітність лише Парламенту за ті бюджетні кошти, які він витрачає.

Орган є незалежним у своїх повсякденних операціях. Йому не можуть вказувати, як йому здійснювати розслідування чи якими мають бути висновки по розслідуванню.

Однак, Орган є бюджетною організацією і має звітувати відповідному міністрові та Парламенту про використання бюджетних коштів.

Така підзвітність забезпечується завдяки:

• Щорічному Плану заходів для парламенту, в якому заплановано бюджетні витрати та показники ефективності, за якими можна оцінити діяльність Органу;

• Щорічному звіту в Парламенті, який надає інформацію про те, наскільки ефективно були витрачені бюджетні кошти.

Щорічний звіт Органу піддається незалежному аудиту, який має перевірити належність використання бюджетних коштів.

Всі ці вимоги підзвітності Органу закріплені у Законі про органи Корони 2003 року.

Орган також робить щоквартальні звіти для Міністерства юстиції.

Законодавство

Орган наділений повноваженнями згідно із наступними трьома законами.

Закон про Незалежний орган з розслідування дій поліції 1988 року

Законом про Незалежний орган з розслідування дій поліції запроваджується його робота та визначається його провідна роль разом із повноваженнями.

Закон про попередження катувань 1989 року

Згідно із Законом про попередження катувань 1989 року, Орган має зобов’язання перевіряти та доповідати про умови утримання та поводження із затриманими у місцях поліцейського тримання Нової Зеландії.

Закон про Органи Корони 2004 року

Орган є незалежним органом Корони у відповідності із Законом про Органи Корони 2004 року. Закон визначає повноваження Органу, а також робить його підзвітним Парламенту за виконання своїх функцій та використання бюджетних коштів.

Бачення та цінності

Місія Органу полягає у просуванні довіри до Новозеландської поліції.

Мовою Маорі Орган називається Whaia te pono, kia puawai ko te tika (Шукайте істину там, де домінує справедливість).

До цінностей Органу можна віднести незалежність, надійність, відповідальність, пильність і чесність.

Орган існує для задоволення очікувань суспільства – висловлених опосередковано через Парламент – системою юстиції, аби їй можна було довіряти та вона була ефективною.

Висновки

Орган фінансується через підтримку виборців: він є частиною органів юстиції, які працюють для створення безпечного і справедливого суспільства та діє на виконання трьох цілей юстиції:

• Доступні послуги правосуддя;

• Ефективна конституційна система;

• Система правосуддя, якій довіряють.

testimonial-bg

Контактна інформація

Напишіть нам

Ви можете зв'язатись з нами за допомогою наступної форми

[email protected]
+38 (097) 104 38 02
+38 (099) 197 20 30