Рекомендації круглого столу “Впровадження громадської думки як альтернативного засобу оцінки діяльності ОВС України”

17 грудня 2010 року відбувся круглий стіл “Впровадження громадської думки як альтернативного засобу оцінки діяльності ОВС України”, організований МФ “Відродження” та Харківським інстиутутом соціальних досліджень, у якому взяли участь представники МВС України, Генеральної прокуратури України, Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, Міністретсва юстиції, Ради національної безпеки та оборони, ВУЗів системи МВС України, представники правозахисних організаціій.
Результатом обговорення на круглому столі стали наступні рекомендації:
– Незважаючи на те, що відмовитися від кількісних показників на сучасному етапі неможливо, необхідно істотно знизити їхнє значення в системі оцінки діяльності органів внутрішніх справ. Уже зараз як додатковий метод оцінки повинні використовуватися опитування громадської думки, однак за умови якісної вибірки й чіткого дотримання процедури дослідження. Надалі система оцінки діяльності міліції могла б перейти до розробки більше сучасних комплексних показників.
– Є сенс розглянути можливість використання таких показників в оцінці діяльності міліції:
1. Відчуття безпеки громадян (страх стати жертвою злочину; побоювання окремих груп, місць, конкретних злочинів).
2. Оцінка діяльності міліції (загальне оцінювання, задоволеність результатом роботи, задоволеність спілкуванням).
3. Оцінка латентної злочинності (якою є частка злочинів, про які не повідом¬ляється; причини неповідомлення).
4. Оцінка масштабів порушень прав людини (скільки громадян уважають, що їхні права були порушені працівниками міліції, оцінка доброчесності міліції).
Зазначені показники можуть використовуватися в аналізі як окремо один від одного, так і підсумовуватися в деякий індекс, де кожен показник дістане свій зважений індекс й у сумі вийде рейтингова оцінка роботи кожного підрозділу.
– Як один з компонентів комплексного показника ефективності роботи міліції необхідно передбачити «помітність роботи міліції». Цей компонент має включати вивчення того, наскільки населення району, міста знає місцем розташування РВВС, опорних пунктів міліції (у містах). Надалі така інформація може посприяти скороченню дистанції між населенням і міліцією, що необхідно починати з підвищення поінформованості населення про начальника РВВС, службу дільничних інспекторів міліції. Така поінформованість громадян дозволить налагодити партнерські сто¬сунки, створити атмосферу взаємної відповідальності, зробити більше безпечними й комфортними райони проживання, ужити заходи щодо збереження майна громадян.
– Необхідно підвищувати інформованість населення про роботу міліції. На жаль, сьогодні населення не має об’єктивних даних про роботу міліції, її про¬блеми, й часто оцінює міліцію, виходячи зі стереотипів. Незважаючи на те, що ключовим каналом інформування сьогодні є телебачення, міліції необхідно більш широко використати друковані засоби масової інформації, Інтернет, радіо, зовніш¬ню рекламу для того, щоб розповідати про будні органів внутрішніх справ. Необхідно формувати думку, яка заснована на знаннях, а не на стереотипах. Однак варто розуміти, що змінити імідж неможливо без зміни практики діяльності органів внутрішніх справ і налагодження взаємодії міліції й населення.

Залишити відповідь

testimonial-bg

Контактна інформація

Напишіть нам

Ви можете зв'язатись з нами за допомогою наступної форми

[email protected]
+38 (097) 104 38 02
+38 (099) 197 20 30