Важливі кроки до отримання допомоги. Просто про складне.

 Чи відбуваються процеси перетворення застарілої системи соціального забезпечення на сучасну в реальному житті?Чи спростилися процеси отримання соціальної допомоги та послуг для тих, хто їх потребує? Як сьогодні отримати соціальну підтримку? До кого звертатися та як обирати необхідні сервіси?Що стримує реформи та перешкоджає змінам?

В умовах активного реформування соціальної сфери, стрімкої зміни законодавчої бази, умов та механізмів надання соціальної підтримки дуже важко орієнтуватися у своїх правах, обов’язках та можливостях.

Саме незнання деяких теоретичних понять може дещо ускладнити отримання належної допомоги та послуг.

Найчастіше припускаються помилок при визначені таких понять, як соціальна послуга та адміністративна послуга соціального характеру.

Така плутанина у поняттях призводить до багатьох непорозумінь між тими хто звертається по допомогу та тими хто визначає на неї право або безпосередньо надає підтримку.

Таблиця нижче допоможе розібратися у відмінностях  таких різних понять, які мають такі схожі назви.

Критерії порівняння Соціальна послуга Адміністративна послуга соціального характеру
Законодавчі основи Ст.1 ЗУ «Про соціальні послуги»

Наказ МСПУ від 03.09.2012  №537 – 2012 (із змінами)

Ст.1 ЗУ «Про адміністративні послуги»

Розпорядження КМУ від 16.05.2014  № 523 –р (із змінами)

Законодавче визначення термінів Соціальні послуги – дії, спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, подолання таких обставин або мінімізацію їх негативних наслідків для осіб/сімей, які в них перебувають. Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону.
Мета Профілактика , подолання, мінімізація складних життєвих обставин або  їх негативних наслідків для осіб/сімей, які в них перебувають. Послуга спрямована на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків  особи.
Результат Покращення фізичного, психологічного, матеріального стану отримувача послуг. Адміністративний акт (довідка про призначення або відмову, набуття та припинення прав (видача посвідчення) і т.д)
Куди звертатися за отриманням послуг? 1.Якщо плануєте отримати послуги за рахунок бюджетних коштів необхідно звертатися до відділу соціального захисту населення (відповідальні особи) виконкому об’єднаної територіальної громади.

Для мешканців міст обласного значення або якщо на території проживання громада ще не утворена, за отриманням соціальних послуг необхідно звертатися  до   Управління соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій (органів місцевого самоврядування).

Також заяви на отримання соціальних послуг можуть прийматися через Центри адміністративних послуг або Прозорі офіси.

2.Безпосередньо до приватних надавачів соціальних послуг, якщо плануєте отримати послуги за власні кошти.

За отриманням адміністративних послуг соціального характеру можна звертатися до Центрів надання адміністративних послуг; Прозорих офісів, відділів соціального захисту населення (відповідальних осіб) об’єднаних територіальних громад

або до

управління соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій (органів місцевого самоврядування).

Отже, попередньо прийдеться з’ясувати, в якому закладі приймають заяви на призначення соціальної допомоги.

Хто надає послуги ? Соціальні послуги можуть надаватися

-територіальними центрами соціального обслуговування

-центрами соціальних служб для сімей,  дітей та молоді;

– центрами реінтеграції бездомних осіб ;

-центрами соціальних послуг

– іншими провайдерами державної та комунальної форми власності, приватними провайдерами соціальних послуг та громадськими організаціями.

Безпосередньо надають послуги працівники установи – надавача соціальних послуг: соціальні робітники, соціальні працівники, фахівці соціальної роботи,  психологи…інші

Послуги надають представники органів влади: посадові особи, державні службовці .
Оплата Соціальні послуги можуть надаватися:

–          безкоштовно для отримувача (за рахунок бюджетних коштів)

–          за умови диференційованої оплати (отримувач сплачує лише частку вартості послуг. Різниця між розміром диференційованої плати та вартістю соціальних послуг відшкодовується з бюджету)

–          платно.

Якщо надавач послуг фінансується за  бюджетні кошти, умови надання соціальних послуг залежать від доходу отримувача.

У разі звернення до приватного провайдера, розмір оплати буде залежати від вартості послуг, що надаються.

 

Адміністративні послуги соціального характеру надаються безкоштовно для отримувача.
Приклади послуг 1.       Соціальні послуги догляду

догляд вдома – надається місцевими територіальними центрами;

стаціонарний догляд – надається в будинках інтернатах для людей похилого віку та людей з інвалідністю, геріатричних пансіонатах;

паліативний/хоспісний догляд – може надаватися на дому або стаціонарних установах

2. Соціальна послуга надання притулку надається в  будинках нічного перебування для бездомних осіб, Центрах реінтеграції та інших закладах.

3. Послугу соціального супроводу можна отримати в  Центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Центрах соціальних послуг.

Перелік соціальних послуг затверджений наказом МСПУ №537 – 2012 (із змінами)

 

1.                  Призначення державної соціальної допомоги (допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, житлових субсидій тощо);

2.                 Встановлення права на пільги (видача посвідчень ветерана війни).

 Щодо критеріїв якості соціальних послуг та адміністративних послуг соціального характеру, то тут багато спільного. Для обох видів послуг актуальними залишаються такі критерії, як результативність, своєчасність, доступність, зручність, повага до отримувача та професійність.

Отже, за нормативами, на папері, все виглядає досить привабливо.

Розглянемо відчутні особливості організації соціальних послуг та адміністративних послуг соціального характеру в реальних умовах реформ.

Надання адміністративних послуг

Надання соціальних послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання адміністративних послуг соціального характеру можна розділити на три умовні етапи:

  • подання документів;
  • розгляд документів чи визначення права (наприклад: призначення будь-якого виду державної соціальної допомоги)
  • «реалізація права» (наприклад: виплата допомоги чи перерахування пільгових коштів інше) .

При виникненні питань, помилок та непорозуміння під час отримання соціальної підтримки дуже важливо визначитись, на якому етапі це відбулося.

Раніше всі три етапи реалізовувалися переважно в управліннях соціального захисту населення районних державних адміністрацій (органів місцевого самоврядування).

Під час реформи децентралізації основною метою стало максимальне наближення соціальних сервісів до отримувача. За цих умов, перший етап – «прийом документів для призначення соціальної підтримки» було передано на рівень об’єднаних територіальних громад. Для зручності заявників в багатьох громадах створені Центри адміністративних послуг, Прозорі офіси, відділи соціального захисту населення при виконкомах сільських рад об’єднаних територіальних громад.

Питання визначення права, призначення та виплати більшості видів державної допомоги залишилось в районних та міських управліннях соціального захисту.

Сьогодні процес розподілу функцій ще триває, тому, не завжди просто визначитись куди саме, до якої установи, потрібно звертатися із заявою про допомогу.

Отже, першим кроком, необхідно з’ясувати, де саме відбувається прийом документів на конкретний вид допомоги. З цим питанням, можна звернутися до сільської ради, структурного підрозділу виконкому  з питань соціального захисту населення, якщо такий створено, електронних ресурсів відповідних структур або зателефонувавши до районного (міського) управління соціального захисту населення.

Якщо з адміністративними послугами соціального характеру все більш-менш зрозуміло, то з соціальними послугами трохи складніше, оскільки етапів в організації соціальних послуг – більше.

Але є і певні переваги. За реалізацію всіх етапів організації та надання соціальних послуг відповідає місцева влада. Саме органи місцевої влади визначають право на отримання соціальних послуг, відповідають за організацію їх надання, створюють чи ліквідують установи надавачів, здійснюють моніторинг та оцінку результатів. І це значно спрощує вплив отримувачів послуг на якість та ефективність цього виду соціальної підтримки.

Як свідчить із таблиці, за наданням соціальної послуги (за бюджетні кошти) необхідно звернутися до структурного підрозділу виконкому сільської ради з питання соціального захисту населення (відповідальної особи) у разі, якщо ви  мешкаєте на території об’єднаної територіальної громади.

Якщо за місцем вашого проживання громада ще не утворена або ви є мешканцем міста, за отриманням соціальної послуги звертайтесь до місцевого управління соціального захисту населення.

В структурному підрозділі виконкому сільської ради з питань соціального захисту (або в управлінні) буде відбуватися визначення права та умов отримання соціальних послуг (безкоштовно, з частковою (диференційованою) платою або платно у повному обсязі) та підбір надавача соціальних послуг.

В процесі визначення права можуть знадобитися додаткові до заяви документи. Їх перелік буде залежати від виду соціальних послуг та їх надавача, а також  від категорії до якої належить отримувач послуг. Зрозуміло, що  різний пакет документів необхідний для надання послуг догляду вдома особі похилого віку або натуральної допомоги багатодітній родині чи послуги соціальної адаптації дитині з інвалідністю.

З переліком документів, необхідних для визначення права на  отримання соціальних послуг можна ознайомитися в типовому положенні про надавача соціальних послуг або в Порядку надання соціальних послуг. В будь-якому випадку структурний підрозділ соціального захисту населення має надати вичерпну інформацію щодо документів необхідних для визначення права на надання послуги або підстав для відмови у їх наданні. Повідомити таку інформацію фахівець повинен у зрозумілій, доступній  формі. Отже, у разі виникнення питань не тільки можна але й потрібно звертатися за уточненнями та вимагати пояснень.

Важливо пам’ятати, що визначення необхідних видів соціальної підтримки базується не тільки на бажаннях отримувача, але в, першу чергу, на його потребах. Отже найважливішим моментом в організації соціальних послуг є саме оцінка індивідуальних потреб особи або сім’ї, яка здійснюється шляхом аналізу документів, фактів та інформації, зібраних під час спілкування з особою/сім’єю та їхнім найближчим оточенням.

Оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах проводиться фахівцем із соціальної роботи, соціальним працівником або соціальним менеджером  протягом п’яти робочих днів з дня одержання заяви, звернення чи повідомлення про надання соціальних послуг.

Порядок оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах буде затверджений Міністерством соціальної політики України.

У разі позитивного вирішення питань щодо надання соціальних послуг, документи потенційного отримувача структурний підрозділ (відділ, управління) з питань соціального захисту населення передає до установи, яка буде надавати соціальні послуги.

З метою належної організації процесу складається індивідуальний план надання соціальних послуг, який містить заходи, які потрібно здійснити для надання соціальної послуги, а також відомості про необхідні ресурси, періодичність і строки здійснення заходів, їх відповідальні виконавці.

Індивідуальний план підписується отримувачем та надавачем соціальної послуги.

Про основні заходи, умови та порядок надання соціальних послуг можна дізнатися з Державних стандартів, які розробляються для кожної соціальної послуги та затверджуються наказом Міністерства соціальної політики України. Сьогодні близько половини соціальних послуг мають державні стандарти, затверджені наказами Міністерства соціальної політики України.

Також індивідуальний план надання соціальних послуг є невід’ємною часткою договору про надання соціальних послуг. Договір укладається між отримувачем соціальних послуг та керівником установи – надавача соціальних послуг.

Але складний процес організації надання соціальних послуг застосовується далеко не для всіх соціальних послуг. Такий порядок є характерним для надання комплексних послуг. Наприклад послуг  догляду на дому або в умовах інтернатної установи.

Послуги консультування, соціальної профілактики, інформування та інші прості послуги можуть надаватися без наявності індивідуального плану та укладання відповідного договору.

Особливі умови діють також для соціальних послуг, що надаються екстрено (кризово).

В процесі отримання соціальних послуг обов’язково відбувається оцінка якості та результативності послуг, що надаються.

Може здаватися, що процес надання послуг значно ускладнився, але при належної організації сервісів та фахової роботи працівників соціальна підтримка стане результативною, своєчасною, доступною та зручною для тих хто її потребує.

Будемо сподіватися разом: зміни, що відбуваються – обов’язково на краще.

 

 

Залишити відповідь

testimonial-bg

Контактна інформація

Напишіть нам

Ви можете зв'язатись з нами за допомогою наступної форми

[email protected]
+38 (097) 104 38 02
+38 (099) 197 20 30