Надання соціальних послуг в Англії. Корисний досвід для України

16-19 травня 2017 року делегація у складі представників Чугуївської міської ради на чолі з мером Галиною Мінаєвою, Харківського інституту соціальних досліджень та Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації здійснила навчальний візит до графства Кент (Англія) в рамках проекту ХІСД «Посилення ролі місцевих громад у прийнятті рішень щодо надання соціальних послуг», фінансованого Європейським Союзом.

Візит мав на меті теоретичне та практичне вивчення системи надання соціальних послуг в Англії на прикладі графства Кент та подальшу імплементацію набутого досвіду у м. Чугуїв Харківської області. Під час візиту делегація ознайомилась зі адміністративно-територіальним устроєм Англії, структурою та повноваженнями Ради Графства Кент, роботою Управління соціального захисту, охорони здоров’я та благополуччя, діяльністю провайдерів соціальних послуг, роботою національних комісій, що оцінюють якість надання соціальних послуг.

Сполучене Королівство Великобританія є унітарною державою із 4-ма історично сформованими частинами – Англія, Північна Ірландія, Шотландія та Уельс. Адміністративно-територіальний поділ цих 4 країн різний. В Англії та Уельсі – це графства, які у свою чергу поділяються на округи. Північна Ірландія поділяється на округи, Шотландія – на області. Щодо адміністративно-територіального устрою Англії, то варто зазначити, що графства та округи мають різні сфери відповідальності і функціонують паралельно, тобто округи не підпорядковуються графствам. У сферу відповідальності на рівні графств входять такі питання, як: громадське здоров’я, освіта, транспортне забезпечення, охорона навколишнього середовища та найбільш цікаве для нас – соціальні послуги. Органи влади округів займаються більш дрібними і локальними питаннями, такими як: регулювання будівництва, забезпечення житлом, дозвілля і відпочинок, паркування, збір податків тощо. За надання соціальних послуг у графстві Кент відповідає структурний підрозділ Ради графства – Управління соціального захисту, охорони здоров’я та благополуччя на чолі з Ендрю Айландом.

Більшість бюджетних витрат графства на послуги населенню спрямовуються на освіту (33%) та на послуги для дорослих людей і осіб похилого віку (23%). На сьогодні населення графства Кент складає 1,5 мільйона жителів, з них 328 000 – діти і 300 000 –люди, старші 65 років. Рада графства відповідає за надання соціальних послуг двом окремим категоріям – дітям і дорослим. Станом на 2017 рік соціальні послуги у графстві отримують 3 400 дітей і 24 000 дорослих.

Особливої уваги, у порівнянні з українських досвідом, заслуговує той факт, що у графстві Кент 15 % соціальних послуг для дітей і 85% для дорослихнадаються недержавними організаціями (приватними, громадськими, благодійними, волонтерськими). Виконавчі органи Ради графства надають лише частину послуг напряму, натомість переважно займаються оцінкою потреб населення, розробляють плани, щоб забезпечити послуги, замовляють і оплачують послуги у незалежних провайдерів. Така система почала діяти у Великобританії з 1993 року, коли було ухвалено Закон про соціальне замовлення, проте найбільш активне його застосування у графстві Кент почалося з 2013 року, коли більшість послуг стали надаватися не виконавчими органами Ради графства, а через провайдерів. Відбір провайдера відбувається на конкурсній основі через відкритий тендер, що змушує надавачів послуг постійно підвищувати їхню якість, виявляти нові потреби у населення, проводити внутрішню і зовнішню оцінку своєї роботи.

До 2020 року Рада графства Кент планує вивести надання усіх соціальних послуг зі своєї компетенції і займатися лише їхнім плануванням, керуванням і контролем. На сьогодні Управління соціального захисту займається замовленням послуг, оцінює успішність провайдерів через опитування клієнтів та їхніх родин, збирає інформацію про послуги, які потребує населення, та навчає провайдерів їх наданню. За британським законодавством, якщо навіть одна людина потребує соціальної послуги, Рада графства зобов’язана знайти відповідного провайдера або надати послугу самостійно. Якщо перші два варіанти є неможливими, Рада має надати грошову компенсацію, щоб клієнт сам знайшов собі провайдера і оплатив необхідну послугу.

Слід зауважити те, що фінансування соціальних послуг надходить не тільки безпосередньо з бюджету графства. Частина витрат покривається цільовими державними програмами (наприклад, з боку Міністерства охорони здоров’я), частина з місцевих бюджетів, частина – самими клієнтами та їхніми родичами, а частину матеріальної відповідальності бере на себе громада. Дійсно, участь громади у підтримці своїх членів, які опинилися у складній життєвій ситуації, є великою. Наприклад, розповсюдженою є практика, коли громада збирає кошти для облаштування комфортного помешкання для сусіда з інвалідністю.

Частина соціальних послуг є платними. Так, наприклад, досить розповсюджена в Англії послуга домашнього догляду, яку отримують 870 000 клієнтів, є платною у разі, якщо нужденна особа має накопичення у розмірі понад £23 500. Якщо її статки є меншими, то за послугу платить графство, а також відраховує на це частину пенсії клієнта.

Корисним прикладом для України є те, яким чином в Англії контролюється якість надання соціальних послуг. Окрім вже зазначеної конкуренції і природного відсіювання компаній, які не користуються попитом у клієнтів, існують незалежні національні комісії з оцінки якості послуг. Так, усі послуги для дітей оцінює Ofsted (Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills – Управління зі стандартів якості освіти, дитячих послуг та навичок). Ofsted інспектує школи (в тому числі деякі приватні), заклади опіки і догляду за дитиною, щорічно звітує перед Парламентом про якість і ефективність послуг для дітей.

Якість медичних та соціальних послуг для дорослих контролює CQC (Care Quality Commission – Комісія з якості послуг догляду). Щойно компанія зареєструвалася як провайдер тих чи інших послуг, вона одразу потрапляє у поле зору Комісії. CQC перевіряє кожного провайдера раз на 2 роки. Комісія розглядає скарги клієнтів на провайдерів, а також проводить щорічне опитування клієнтів, їхніх родичів, працівників організацій незалежною соціологічною компанією. Інспектори перевіряють провайдерів за 5-ма критеріями: безпека, ефективність, турбота, відповідність послуги потребам клієнта, керування послугами. У разі невідповідності критеріям Комісія може застосувати такі санкції: попередження, штраф, вимоги внесення змін у статутні документи і крайня міра – закриття закладу протягом 72 годин.

Українська делегація відзначила для себе багато корисних складових британської моделі надання соціальних послуг, які можуть бути впроваджені в нашій країні. По-перше, це розвиток ринку незалежних провайдерів надання соціальних послуг, за рахунок чого підвищується їхня якість і знижується ціна. По-друге, це система планування надання соціальних послуг – розподіл коштів, виходячи з потреб кожного клієнта. По-третє, надання більшості послуг одноразово (протягом певного періоду часу) та максимальна інтеграція клієнта у громаду, абілітація, якнайкраще пристосування для комфортного самостійного проживання з мінімальною підтримкою. По-четверте, застосування зовнішніх і внутрішніх оцінок якості надання соціальних послуг, створення рейтингу провайдерів, що допомагає клієнтам у виборі, а провайдерів, у свою чергу, стимулює покращувати свої послуги. По-п’яте, високий рівень участі громади у підтримці нужденних.

Слід зазначити, що багато практик у сфері надання соціальних послуг у Великобританії теж колись починалися як абсолютна інновація, а їхня сьогоднішня успішність завдячує постійному перегляду, оцінці й удосконаленню. Філософія надання соціальних послуг кінцевому споживачу та система управління ними, що застосовується сьогодні у Великобританії, можуть бути гарним прикладом для наслідування Україною і цілком досяжною метою. Зважаючи на те, що в Україні існує певне законодавче підґрунтя для розвитку соціальних послуг (Закон України «Про соціальні послуги» та Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів від 29.04.2013), одним з наступних кроків має бути заохочення та розвиток незалежних провайдерів для розширення ринку соціальних послуг.

ХІСД висловлює щиру вдячність Раді Графства Кент та незалежному експерту з надання соціальних послуг Бобу Мілну за бездоганну організацію візиту, а також Європейській Комісії, завдяки фінансуванню якої цей навчальний візит став можливим.

testimonial-bg

Контактна інформація

Напишіть нам

Ви можете зв'язатись з нами за допомогою наступної форми

[email protected]
+38 (097) 104 38 02
+38 (099) 197 20 30