Полтавський медико-правовий форум: захист прав і свобод людини у сфері охорони здоровя

2-3 грудня 201 року у Полтавському юридичному інституті Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого пройшов “Полтавський медико-правовий форум: захист прав і свобод людини у сфері охорони здоровя”.

Головною подією у сфері забезпечення прав осіб з психісними розладами стало рішення Конституційного Суду України, яке було оприлюднено у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про судовий контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного закладу № 2-рп/2016. Цим рішенням Конституційний Суд визнав неконституційним положення Закону України «Про психіатричну допомогу» стосовно госпіталізації недієздатної особи до психіатричного закладу на прохання або за згодою її опікуна за рішенням лікаря-психіатра без судового контролю. У своєму рішенні Конституційний Суд сформулював декілька правових позицій, що мають фундаментальний характер для подільного розвитку системи захисту прав і свобод в сфері охорони здоров’я:

-недієздатні особи не можуть бути повністю позбавлені конституційних прав і свобод, у тому числі права на свободу та особисту недоторканність, а держава зобов’язана створити ефективні законодавчі механізми та гарантії для їх максимальної реалізації;

-відповідно до принципу дружнього ставлення до міжнародного права практика тлумачення та застосування положень Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод Європейським судом з прав людини має враховуватися Конституційним Судом при розгляді справ, що стосуються конституційних прав і свобод;

-судовий контроль за госпіталізацією недієздатної особи до психіатричного закладу є необхідною гарантією захисту її прав і свобод: суд після незалежного і неупередженого розгляду питання щодо госпіталізації недієздатної особи до психіатричного закладу має ухвалити рішення стосовно правомірності обмеження конституційного права такої особи на свободу та особисту недоторканність.

-Ці правові позиції Конституційного Суду відкривають нові перспективи для забезпечення захисту прав не тільки недієздатних осіб, але взагалі пацієнтів, особливо в контексті запровадження в Україні інституту конституційної скарги.

Інститут представляв провідний експерт Андрій Черноусов, який в ході форуму модерува панель “Дотримання прав і свобод пацієнтів місць несвободи системи охорони здоров’я: результати функціонування НПМ”.
Так, з доповіді Погорілко О.В., головний лікар Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні ім. О.Ф. Мальцева, стало відомо, що протягом 2015 року було госпіталізовано 115 недієздатних осіб і вже після поміщення цю госпіталізацію “затвердив” суд. На думку судді КС України Станіслава Шевчука, положення habeas corpus акта мають розповсюджуватися на усіх людей, в тому числі і на соіб, тимчасосо позбавлених дієздатності. Свобода людини є базовим конституційним правом, яке може бути обмежено виключно на підставі обгрунтованого судового рішення.
Форум пройшов за підтримки Координатора Проектів ОБСЄ в Україні.

Залишити відповідь

testimonial-bg

Контактна інформація

Напишіть нам

Ви можете зв'язатись з нами за допомогою наступної форми

[email protected]
+38 (097) 104 38 02
+38 (099) 197 20 30