увійти | реєстрація | забув пароль
підписатись на розсилку:

Звіт "Взаємодія поліції з громадою в контексті реформ в Україні та досвіду Європейського Союзу"

23.06.16 | КМЄС

Даний звіт є результатом та квінтесенціє юдискусій, що відбулись під час Третьої Парламентсько- Громадської Платформи під назвою «Взаємодія поліції з громадою в контексті реформ в Україні та досвіду Європейського Союзу» (надалі - Платформа). Звіт являє собою компіляцію матеріалів, що відображають процес організації та результати Платформи, а також окремі внески учасників. Рекомендації, що надаються нижче, є ключовою частиною Звіту і мають на меті узагальнити основні моменти, висвітлені доповідачами та  активними учасниками дискусій.
Платформа була організована спільними зусиллями Консультативною Місією Європейського Союзу і Координатора проектів ОБСЄ в Україні та проходила 22 квітня 2016 року. В ході Платформи відбувся, як і було заплановано, обмін інформацією з перших вуст та «кращих підходів»практичної реалізації взаємодії поліції з громадою в країні. З метою досягнення поставленої мети, ми попросили всіх доповідачів та активних учасників зосередитись на вирішенні проблем взаємодії поліції з громадою (не лише на висвітленні проблем!) та зробити це у формі надання конкретних, цільових рекомендацій на адресу їх потенційних виконавців.

Забезпечення права на медичну допомогу внутрішньо переміщених осіб на прикладі Дніпропетровської та Харківської областей

29.04.15 | ХІСД

Останні місяці через агресивну політику Росії, Україна майже чи не кожен день зіштовхується із новими викликами та проблемами, реагування на які через відсутність достатнього досвіду та масштаб проблем йде вкрай повільно. З березня 2014 року частина областей на сході почала активно приймати переселенців із окупованої території нашої держави. За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, станом на 31.03.2015 року кількість внутрішніх переселенців склала 810 тисяч, з них у Харківській та Дніпропетровській областях — більше 240 тисяч осіб. Люди вимушені бігти, залишаючи домівки, основну масу речей і втрачаючи на невизначений термін можливість звично вирішувати побутові та інші проблеми. Однією з головних проблем, з якою стикаються переселенці з Донбасу, є отримання медичної допомоги та необхідних ліків. Особливо це є актуальним для найбільш вразливих категорій переселенців, таких як: вагітні жінки, діти, люди похилого віку, особи із пораненнями, інваліди, психічно хворі, хворі на ВІЛ/СНІД, гепатит, туберкульоз, діабет тощо. Саме тому Харківський інститут соціальних досліджень за підтримки програми «Громадське здоров’я» МФ «Відродження» провів соціологічне дослідження, спрямоване на вивчення того, як саме державою організоване медичне забезпечення внутрішньо переміщених осіб.

Річний звіт ХІСД - 2014

19.04.15 | ХІСД
Пропонуємо вашій увазі річний звіт Харківського інституту соціальних досліджень за 2014 рік.

Каталог місць несвободи соціальної сфери в Україні

02.10.13

Ця публікація є каталогом усіх місць несвободи Міністерст ва соціальної політики України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України із зазначенням назви кожного закладу, адреси, контакт ної інформації, ПІБ директора, планової потужності та фактичної наповненості станом на 2012 рік. Ця інформація може бути корисною, передусім, тим представникам громадськості, які збираються здійснювати моніторинг задля попередження жорстокого поводження у зазначених установах в рамках роботи національного превентивного механізму в Україні.

Моніторинг незаконного насильства в органах внутрішніх справ України - 2009

19.11.10 | ХІСД
Видання пропонує читачеві ознайомитись з результатами другого етапу моніторингового соціологічного дослідження, спрямованого на вивчення проблеми незаконного насильства в органах внутрішніх справ України. Дослідження виконане в межах проекту Харківської правозахисної групи «Створення національної системи запобігання катуванням і поганому поводженню в Україні» та за участі і у співпраці з УМДПЛ МВС України. Воно розширює знання про причини, форми та наслідки незаконного насильства у діяльності міліції, а також формулює напрямки протидії цьому явищу.

Нетолерантна діяльність та організації в Україні

02.10.09 | Кобзін Д., Черноусов А.
Соціологічне дослідження «Нетолерантна діяльність та організації в Україні» проведено в 2008 році Харківським інститутом соціальних досліджень при сприянні Міністерства внутрішніх справ України. Результати дослідження дають відповіді на цілий ряд питань про сучасний ультраправий рух в Україні - його форми, методи, діючих осіб. Дослідження розкриває як і хто залучається в нетолерантну діяльність і пропонує ряд кроків з протидії поширенню расизму та ксенофобії в Україні.

Мобільні групи з моніторингу дотримання конституційних прав та свобод громадян: на шляху до впровадження НПМ

28.03.08 | Андрій Черноусов
Верховна Рада України 21 липня 2006 року, проголосувавши за закон України „Про ратифікацію Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання”, відкрила новий етап інституціоаналізації захисту прав людини [1]. Факультативний протокол, на відміну від вже існуючих механізмів моніторингу дотримання прав людини у місцях несвободи, які працюють у рамках Комітету з протидії тортурам ООН та Європейського комітету з попередження тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, передбачає створення національного превентивного механізму

Дотримання прав працівника міліції (результати соціологічного дослідження)

28.03.08 | Кобзін Д. О.
Курс України на розбудову правової демократичної держави вимагає докорінної зміни призначення, принципів та пріоритетів у діяльності органів внутрішніх справ. У правовій демократичній державі міліція – це вже не карально-охоронна сила, а демократичний інститут, невід’ємна частина суспільства, покликана захищати законні права й інтереси конкретної особи, гарантувати людині безпечні умови життя. В той же час, проблема дотримання та захисту прав, свобод громадян України в ході правоохоронної діяльності повинна мати певний фундамент, яким є захищеність та ступінь дотримання прав самих працівників ОВС. Досвід розвитку поліцій країн Європи наглядно демонструє, що права людини та ефективність стають пріоритетами поліцейської діяльності тільки у разі, коли права самих поліцейських є захищеними [1]. У першу чергу це стосується права на життя, права на гідні умови роботи, права на соціальне забезпечення та права на справедливу винагороду. Дотримання цих прав працівників ОВС визначає ступінь задоволеності працею, плинність кадрів і кількість порушень дисципліни і законності, що припускаються ними. Саме тому, знання реальної ситуації із захищеністю прав працівників ОВС є необхідною умовою розроблення адекватної стратегії вдосконалення цієї сфери. Досвід показує, що серед методів, за допомогою яких можна ефективно проводити вивчення стану дотримання прав працівників міліції, найбільш перспективним та надійним є соціологічне опитування

Система безоплатної правової допомоги: вивчення ключових проблем та особливостей на прикладі Харківської області

28.03.08 | Кобзін Д. О.
Проблема створення діючої системи безоплатної правової допомоги в Україні є актуальною вже не перший рік. Згідно з даними офіційного сайту Спілки адвокатів України (www.cay.org.ua), в Україні налічується 11 млн осіб, які потребують такої допомоги. Відповідно до положень ст.59 Конституції України кожен має право на правову допомогу, й у випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно [1]. Право на ефективні засоби правового захисту закріплено й у ст. 13 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, яка була ратифікована Україною, а також у цілій низці інших нормативно-правових актів, зокрема Кримінально-процесуальному кодексі України та Законі України «Про міліцію» [2-5]. На основі іноземного досвіду у сфері надання безоплатної правової допомоги та аналізу умов і особливостей реалізації права на безоплатну правову допомогу в Україні було підготовлено проект Концепції формування системи безоплатної правової допомоги. Ця Концепція була схвалена на засіданні Національної Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, а після цього — Президентом України. З метою апробації положень Концепції було розпочато реалізацію пілотного проекту з надання безоплатної правової допомоги у містах Харкові, Білій Церкві та Хмельницькому. Але зазначимо, що успіх кожного проекту, особливо в соціальній сфері, значною мірою залежить від своєчасної та кваліфікованої соціальної експертизи проблеми та існуючих тенденцій, на зміну яких спрямовано проект. Саме для опису та оцінки ситуації, що склалася у сфері безоплатної правової допомоги, Харківським інститутом соціальних досліджень було проведене комплексне дослідження стану системи безоплатної правової допомоги в Харківському регіоні.

Моніторинг системи безоплатної правової допомоги в харківській області. Результати соціологічного дослідження

19.12.07
Проблема створення діючої системи безоплатної правової допомоги в Україні є актуальною вже не перший рік. Згідно з даними офіційного сайту Спілки адвокатів України (www.cay.org.ua), в Україні налічується 11 млн осіб, які потребують такої допомоги. Відповідно до положень ст.59 Конституції України кожен має право на правову допомогу, й у випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Право на ефективні засоби правового захисту закріплено й у ст. 13 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, яка була ратифікована Україною, а також у цілій низці інших нормативно-правових актів, зокрема Кримінально-процесуальному кодексі України та Законі України «Про міліцію